Odpovědné půjčování

Odpovědné   půjčování


BBPůjčka je určena pro řešení dočasných finančních potíží a je pouze doplňkem příjmů, nikoli jejich hlavním zdrojem.


Než zažádáte o půjčku, zvažte předem, zda to zvládnete a půjčku dle sjednaných podmínek řádně a včas splatíte. Pokud se nechcete dostat do začarovaného kruhu, nikdy si nepůjčujte na úhradu splátek jiné půjčky. V případě, že své závazky nezvládáte splácet, raději si sjednejte schůzku s finančním poradcem. 


Před odesláním žádosti si pozorně přečtěte podmínky smlouvy a v případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis. Plný text smlouvy je zpřístupněn na našich stránkách spolu s tabulkou poplatků. Ve Všeobecných obchodních podmínkách naleznete všechny možné závazky plynoucí ze smlouvy a důsledky, které vyplývají z neplnění těchto závazků.


Pokud nejste schopni půjčku uhradit včas, můžete prodloužit termín její splatnosti. Není-li ani to možné, neprodleně nás kontaktujte a společně se domluvíme na vhodném řešení situace.